banner
home schilderijen en tekeningen haiku's exposities    over mij / contact

Haiku's


Een Haiku is een kort, van oorsprong Japans gedicht, dat niet rijmt en dat uit maar zeventien lettergrepen bestaat, verdeeld over drie regels. Over het algemeen 5-7-5 lettergrepen. Door alleen de essentie te benoemen van wat iets in wezen is, roept de dichter een beeld op bij de lezer. De kunst van het Haikuschrijven is om met weinig woorden veel te zeggen en om het zo te verwoorden, dat de lezer het met de eigen verbeeldingskracht kan invullen. Traditioneel staat een natuurbeleving aan de basis van de Haiku, maar de eigentijdse en de Westerse varianten van de Haiku, kunnen overal over gaan. Ook over een ervaring, een dagend inzicht of een beschouwing van de mens en zijn gedrag. Dit laatste heet een Senryu.
Het strakke lettergrepenschema wordt lang niet altijd toegepast. Er zijn ook kortere en langere Haiku’s, of die waarbij het aantal lettergrepen per regel afwijkt.

Mijn Haiku’s zijn bijna allemaal op het traditionele dichtschema geschreven, maar wijken daar van af, als de Haiku daar sterker van wordt. Het zoeken naar woorden die binnen de beperkte ruimte passen, helpt mij als schrijver de essentie te vinden. Dient zich echter een meer tot de verbeelding sprekend woord aan of klinkt het ritme beter met een lettergreepje meer of minder, dan neem ik die dichterlijke vrijheid.

Sinds 2012 schrijf ik Haiku’s. Ik ben lid van de Haiku Kring Nederland en sinds 2016 maak ik deel uit van de kern Almere.

Een aparte kunstvorm is de Haiga. Dat is een Haiku die gecombineerd wordt met een afbeelding, of die daar deel van uit maakt. De regel hierbij is dat de afbeelding niet herhaalt wat de tekst verwoordt, maar daar een aanvulling op is of daar uit voortkomt. De Haiku’s op deze pagina zijn door mij geïllustreerd, of voorzien van een detail van mijn schilderijen.

Milde westenwind en de krant ligt open zijn opgenomen in de eerste bundel van de Haikukern Almere, Een kring op de zeebodem, div. dichters, 2017.

101 Haiku's

 

Boven de boomgrens

Mijn eerste Haikubundel. 101 Haiku's over de natuur,
de seizoenen en Almere, door mij geïllustreerd met o.a. mijn schilderijen of details daaruit.

Prijs 8,50.

Bestellen kan via e-mail: l.steenvoorden@kpnmail.nl.

 

 

eksters

 

karper

 

rode meidoorn

 

lentebloesem

 

stonehenge

 

iconen

 

herfstzon

 

luchtkasteel

 

aleppo

 

blauwe regen

de haiku's zijn niet te koop